Welkom bij Gentle Care

Bent u op zoek naar zorg of advies?


Zorg


Advies

Gentle Care - Zorg & Advies

De verpleegkunde term "Gentle Care" staat voor een manier van werken waarbij wordt uitgegaan van alleen zorg bieden die nodig en zinvol is. Het resultaat hiervan is een zuivere vorm van verzorgen en verplegen die rust en comfort biedt. Dit wordt als prettig, veilig en aangenaam ervaren door de cliënt. Méér is vaak niet naar wens van de cliënt en vaak ook niet zinvol vanwege de aandoening of omstandigheden.

Actief aanwezig zijn als het nodig is, maar gepaste afstand nemen als dit wenselijk is. De zorg wordt altijd uitgevoerd in onderlinge afstemming met de cliënt, diens naasten en de behandelaars (huisarts of specialist). Wat uiteindelijk het zorgresultaat oplevert wat wij graag de "Gentle Care" ervaring noemen.


Zorg

De inzet van Gentle Care betreft verzorging, verpleging en begeleiding. De belangrijkste verpleegkundige zorggebieden waar Gentle Care inzetbaar is, zijn Palliatieve (terminale) zorg en andere intensieve vormen van verpleging en verzorging. Dit kan zowel voor AWBZ, PGB of particuliere zorgverlening worden uitgevoerd.

Vaak betreft dit 24 uur of continue zorg, maar het kan ook losse diensten of zorgmomenten betreffen. In overleg met u en waar nodig, in samenwerking en afstemming met uw behandelaar(s) wordt de verzorging en verpleging uitgevoerd.

Maar, altijd met uw wensen als uitgangspunt

Zorg door Gentle Care

Advies door Gentle Care

Advies

Gentle Care biedt ook advies in zorg en welzijn. In deze onrustige tijd van sterk veranderende wet- en regelgeving is het prettig om een adviseur te kunnen raadplegen die het werkveld van instelling en thuissituatie kent vanuit de praktijk. Niet om nog meer adviesstukken aan te leveren maar om de vertaling te maken van intentie naar uitvoering.

Voor praktisch en uitvoerbaar advies in zorg en welzijn kunt u bij Gentle Care terecht.


Biografie

Jos Damhuis is in 1957 geboren in Amsterdam. Hij heeft in 1977 al bewust gekozen voor kleinschaligheid en is in een streekziekenhuis gaan werken als verpleegkundige. Kleinschaligheid, korte communicatielijnen en persoonlijke betrokkenheid passen bij zijn benadering.

De intensieve, verpleegkundige zorg en met name de terminale zorg heeft altijd zijn bijzondere aandacht gehad. Het verplegen van de cliënten en het begeleiden van naasten in deze complexe periode is en blijft zijn uitdaging.

In 2006 is Damhuis in aanraking gekomen met de thuiszorg en heeft in de jaren daarna zich professioneel kunnen verdiepen in allerlei aspecten van (thuis)zorg en welzijn. Naast ruim 26 jaar intensive care, hartbewaking en leiding geven in het ziekenhuis is Damhuis inzetbaar in de zorg bij de cliënten thuis. Zijn werkervaring en opgedane ervaringen in het zorgveld zijn de basis voor het advieswerk.

Jos Damhuis

Extra informatie

Gentle Care werkt samen met een aantal partners in de zorg; deze zijn binnenkort te vinden bij de links op deze pagina.

Aan de ontwikkeling van verzorgende en verpleegkundige maatschappen wordt op dit moment met partners gewerkt. In de nabije toekomst kunt u daar op deze internetpagina meer over lezen. Een periodieke nieuwsbrief is onderdeel van de extra informatie; daar kunt u zich ook binnenkort op abboneren als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Gentle Care - Zorg & Advies
Contact

Heeft u vragen of heeft u interesse in de diensten van Gentle Care? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.